startbeeld
ON0TVO
WebSitePlan
De Club
Bestuur
Ligging
Doelstellingen
De Leden
Activiteiten:
Repeaters
Vergadering
Lessen
Bibliotheek
Stations
TeKoop/Gezocht
 
Sectie GNT (UBA):
Website GNT
Inzendingen
Links
ON4IPA

Landkaart met de te verwachten veldsterktes van de 10 GHz repeaters (coverage map);
on0tvo GENT         842 KByte jpg file
on0tv Oudenaarde   417 KB JPG file
on0ztm Zottegem     380 KB jpg file

Voor DOWNLOAD: Wat is er onlangs gezien op ON0TVO (24/01/05) Exel-file

 

ATV IETS VOOR U ??? (update 28/12/09)

Zoals de meeste reeds weten zijn we bij de OVRC ook erg actief met ATV.

De repeater met callsign ON0TVO staat op het Rabot met de antennes op een hoogte van
65 m agl of 73 m asl.

Er zijn 3 outputs:

1-analoog met frekwentie 10.180 MHz ( 3 cm ) met een zendvermogen van 6 Watt en met een antennewinst van 16dB, de polarisatie is horizontaal.
2-digitaal D-ATV met frequentie 1259 MHz (23 cm) een zendvermogen van 10 Watt, een antennewinst van 10 dB > SR 10000 FEC ¾. polarisatie horizontaal.


Coverage Map 23 cm ATV preamp 20 dB


3-analoog met frequentie 5710 MHz (6cm) deze is nog niet continu en volwaardig operatief, ook op vraag wordt die voor testen aangezet. De bedoeling is dat deze zender ook digitaal wordt en als link gebruikt wordt voor doorsturen van de diverse streams naar andere ATV repeaters. Hij zal echter werken met een omnidirectionele antenne en ook door iedereen te ontvangen zijn.


DE ONTVANGST :
Het ontvangen van die ATV uitzendingen is veel eenvoudiger dan de meeste denken : Het volstaat voor 3cm een LNB zelf aan te passen of nog veel beter een aangepaste LNB aan te schaffen bij de OVRC via on4vvv en een oude analoge satellietontvanger ( nieuw en zeer goed eveneens te verkrijgen via ON4VVV ) plus voor de grotere afstanden een parabooltje.
Op 23 cm is het uiteraard nog eenvoudiger, met een 23cm yagi of gaasparabooltje een 23cm voorversterker en een oude digitale SAT RX krijg je het signaal gemakkelijk binnen
Uit de vele ontvangstrapporten blijkt ook dat deze repeaters veel verder te ontvangen zijn dan men zou denken .Het spreekt echter voor zichzelf dat op dergelijke frekwenties de antenne buiten moet staan en vrij zicht moet hebben in de richting v d repeater, vooral gebouwen op minder dan een km houden het signaal tegen, soms heeft men dan echter een perfecte ontvangst via weerkaatsing op een of ander gebouw .Bomen daarentegen houden het signaal niet volledig tegen, ze verzwakken het alleen maar tenzij het een erg dicht en groot bos is.
Daar de openingshoek van paraboolantennes eerder klein is, kan het uitrichten van de antenne voor 3cm een beetje geduld vragen, en opgepast je moet de satontvanger voor de horizontale polarisatie instellen ( 18 Volt naar de LNB ).Vooral de verticale hoek(elevatie) durft eens parten spelen en staat dikwijls te veel naar boven. Meestal moet je de bevestigingsklem ondersteboven monteren of een modificatie doen om laag genoeg te geraken.

COVERAGE MAP : (te vinden op deze site)

                    


Dit is een simulatie van de reikwijdte van onze ATV repeater op 10 GHz .

De diverse kleuren zijn telkens met stappen van 10 dB .

Rood is een veldsterkte van -110 tot -100 dBm , waarbij men met een parabooltje van 50 cm nog een B5 beeldkwaliteit kan ontvangen met een antennehoogte van 15 a 20 m , althans als men een beetje vrij zit.
In het violet gedeelte in het midden is alleen een goede LNB zonder schotel reeds voldoende .
De simulatie van de signaalsterktes is als volgt :
Rood : -100 tot -110 dBm
Geel : -90 tot -100 dBm
Groen : -80 tot -90 dBm
Blauw : -70 tot -80 dBm
Violet : -60 tot -70 dBm
DE ONTVANGSTRAPPORTEN :
Bij ATV worden de rapporten i.v.m. de ontvangen kwaliteit op een andere manier gegeven , men spreekt hier over een B1 tot B5 .
Ter informatie heb ik er ook de benaderde waarden van de Carrier to Noise bijgezet (gemeten met een bandbreedte van 4 MHz, zoals gangbaar bij satellietontvangst).
Dus zoals altijd moet men een voldoende sterk signaal hebben om de ontvanger uit te sturen maar vooral met een zo laag mogelijke ruisvloer ..
- B1 : sporen van synchro-pulsen zonder stabiel beeld. dit stemt afhankelijk v.d. satontvanger ongeveer overeen met een signaalsterkte van 7-10 dB C/N
- B2 : zwak gesynchroniseerd beeld met veel ruis ( 10-13 dB C/N )
- B3 : beeld met lichte ruis ( 13-16 dB C/N )
- B4 : goed beeld , bijna ruisvrij ( 16-19 dB C/N )
- B5 : uitstekend beeld zonder de minste stipjes ruis ( vanaf 20-23 dB C/N )
Bij ontvangst van D-ATV op 23 cm krijg je dan naast het beeld van ON0TVO ook de stream van ON0TV Oudenaarde, die van ON0AN Antwerpen plus een testbeeld en teletekst binnen. Je hebt hier bovendien maar 8dB C/N nodig voor een perfect beeld, dat is dus 12dB minder dan op 3cm analoog en daarenboven is er op 23 cm bijna 20 dB minder pathloss. Dat dit signaal heel veel verder gaat daarvan moet ik wel geen tekeningske maken zeker??
Het resultaat is naast de sterkte van de zender en de afwezigheid van
obstakels in de omgeving vooral afhankelijk van de hoogte en de winst
van de antenne , de versterking en ruisfactor van de LNB of preamp en de
gevoeligheid en selectiviteit van de satreceiver .
HET ZENDEN :
De belangrijkste input frequentie is 2352 MHz ( 13 cm ),en hier is het maken van de verbinding naar de repeater eigenlijk nog gemakkelijker .
De pathloss op 13 cm is lager dan op 3 cm en de freznel zone is breder, door dit laatste hebben kleine obstakels op afstand minder verzwakkende invloed.
Bovendien heeft de ontvangstantenne v d repeater meer winst dan de zendantenne .
De eenvoudige zendertjes kunnen heel gemakkelijk zelf gemaakt worden, zijn beschikbaar in kit of klaar gemaakt en bestaan in alle maten en gewichten.
Ook de antenne kan eenvoudig zelf gemaakt worden , maar ook de meeste WIFI antennes zijn perfekt bruikbaar en kosten zeer weinig .
Vanuit Wetteren op een afstand van 18 km kom ik met maar 50 mWatt met een B5 over op de repeater.
Noteer wel dat ik de torens van Gent zie staan van op mijn antenne op 15 m boven de begane grond.
Er is eveneens een input op 1280 MHz ( 23 cm ),alsook een op 10.400 MHz, maar hiervoor is dan wel een andere, aangepaste zender en antenne nodig. Hiernaast is er dan nog een digitale input op 2335 MHz dit om de weg naar de toekomst open te zetten, en ook een input op 70cm AM om de bezitters van oude ATV zenders ook weer eens in de lucht te krijgen.

DE VIDEOBRON :
Naast de zender heb je natuurlijk ook een videobron nodig , een oude videocamera of zo , waar een composiet video uitgang aan zit kan perfect dienen, en een nieuwe minikleurenkamera zoals van Velleman kost echt niet veel meer, zoek maar eens bij videobewakingsystemen .

DE ATV-ACTIVITEIT :
De activiteit op ATV zit echt wel in de lift; laat de ontvanger maar eens een paar avondjes opstaan en je zal verrast worden met interessante documentaires , mooie diareeksen, technische uiteenzettingen of interessante ATV-QSO’s .
Reeds zijn er uitzendingen op regelmatige tijdstippen en linken met alle andere ATV repeaters laten toe om interessante activiteiten aldaar simultaan te volgen.
Een mozaïek laat toe gelijktijdig alle ingangen en linken te zien om bij eventuele activiteiten op een ervan deze door te schakelen op volledige beeldafmetingen .
Ook Oudenaarde ON0TV is met een ATV repeater op 10.240 MHz (3 cm) in de lucht alsook op 70cm D-ATV,en we kunnen eveneens kijken naar onze noorderburen op 10.468 PI6ZVL de antennes draaibaar opstellen kan dus nuttig zijn.
In principe zijn deze repeaters in gans Oostvlaanderen relatief gemakkelijk te ontvangen .
Ter info , eveneens Oostende , Brussel en Antwerpen (deze laatste digitaal) zitten op 3 cm respectievelijk op 10.150 , 10.220 en 10.150 MHz en kunnen mits een voldoende hoge schotelantenne ontvangen worden op een aantal plaatsen. Op deze site zijn ook een aantal coverage maps te vinden om te zien waar je ontvangst mag verwachten en waar niet.
Al deze ATVrepeaters zitten als bakens continu in de lucht , er zijn dus geen min of meer ingewikkelde procedures via dtmf of packet om ze op te starten.

Oostende en Antwerpen zijn eveneens in de lucht op 23 cm op 1255 MHz.
Al deze repeaters zijn te ontvangen via ON0TVO , zodat je eigenlijk alles kunt ontvangen met slechts 1 antenne .
TOT BINNENKORT VIA ATV ???
Met vriendelijke groeten 73‘s
Frans Van de Velde
ON4VVV

 


Klik hier voor een blokschema
van het relais in opbouw:
blokschema on0tvo
en:
coverage map on0tvo
coverage map on0tv
coverage map on0ztm

Klik hier voor het ATV-uurrooster