ON0OV (2)
Coverage
WebSitePlan
De Club
Bestuur
Ligging
Doelstellingen
De Leden
Activiteiten:
Repeaters
Vergadering
Lessen
Bibliotheek
Stations
TeKoop/Gezocht
 
Sectie GNT (UBA):
Website GNT
Inzendingen
Links
ON4IPA
 

COVERAGE MAP ON0OV
2m repeater GENT
(update 30/01/05)

 

Dit is een simulatie van de rijkwijdte van onze 2m repeater met input 145.100 en output op 145.700 MHz , dit met zijn huidige 30 Watt zendvermogen en met een antennewinst van ongeveer 6 dB geinstalleerd aan het RABOT op een hoogte van 65 m .

De diverse kleuren geven de kwaliteit aan die je mag verwachten bij mobiel gebruik met een 0 dB antenne ¼ golf op het dak van een gewone personenwagen , dus ongeveer 1.5 m boven de begane grond .De berekening klopt niet meer als je volledig ingesloten bent door gebouwen in het centrum van grote steden of in holle wegen zoals zekere delen v d ring rond Brussel .

DE VELDSTERKTES :

ROOD : -120 tot -100 dBm of 0.224 tot 2.24 µV
GEEL : -100 tot -90 dBm of 2.24 tot 7 µV
GROEN : -90 tot -80 dBm of 7 tot 22.4 µV
BLAUW : -80 tot -60 dBm of 22.4 tot 224 µV
VIOLET : > -60 dBm of meer dan 224 µV

TE VERWACHTEN CONFORT bij ONTVANGST v h relais :

VIOLET EN BLAUW : Zeer sterk signaal zonder flutter zelfs in bebouwde kom

GROEN : sterk signaal bijna zonder flutter zelfs in bebouwde kom

GEEL : Q5 goed bruikbaar signaal met flutter , in bebouwde kom of in uitgeholde wegen wordt het soms moeilijk .

ROOD : relatief veel flutter ook buiten de bebouwde kom . Het signaal is nog bruikbaar mobiel stilstaand of rijdend in zones met een vrij uitzicht in de richting van Gent .

Het ziet er naar uit dat het relais nu reeds beter te ontvangen is in de wagen dan je er zelf over komt , zelfs met 30 of 50 Watt . Na nog verder gewerkt te hebben aan de zender en dat we daar effectief nog verbeteringen hebben kunnen aanbrengen , vermoed ik dat er ook aan de ontvangstzijde nog een en ander kan verbeterd worden .
Enkele weken geleden werd ook de modulatiezwaai aangepast om het confort van het beluisteren bij aanwezigheid van flutter te verbeteren en gelijktijdig werd de maximum zwaai begrensd om niet te storen in de nabuurkanalen .

DRINGEND GEWENST :

Veel rapportjes met vermelding van de verste plaats waar je ON0OV nog hebt kunnen ONTVANGEN of waar je het relais ondanks de informatie van de coverage map NIET hebt kunnen ontvangen .Vriendelijk verzoek mee te delen met welke antennewinst en op welke antennehoogte .

Deze rapportjes zijn noodzakelijk om ON5NN en mijzelf toe te laten het relais waar nodig nog te verbeteren en om ons aan te moedigen om verder te werken in de goede richting .

Rapportjes naar ON4VVV apestaart OVRC punt NET

>>>>> Naar volgende bladzijde (ON0OV(3) Historisch)
Uw mening / inzending