Lid worden
WebSitePlan
De Club
Bestuur
Ligging
Doelstellingen
De Leden
Activiteiten:
Repeaters
Vergadering
Lessen
Bibliotheek
Stations
TeKoop/Gezocht
 
Sectie GNT (UBA):
Website GNT
Inzendingen
Links
ON4IPA
 
 
Lid worden

Waarom lid worden ?

Daar we een vzw zijn, moeten de leden lidgeld betalen. Dit bedrag is niet erg hoog, zodat het eerder als symbolisch moet gezien worden.

Het dekt zeker de kosten niet die we hebben aan uw lidmaatschap (verzekering, verlichting-verwarming, enz...)

De meeste inkomsten komen uit het verbruik aan de bar gedurende de wekelijkse bijeenkomsten op vrijdagavond (20.00 h) en de verkopen aan gunstprijzen voor de leden van kleinmateriaal.

Hoe lid worden ?

Het jaarlijkse lidgeld is vastgesteld op
€ 20,00
.
Een tweede lid onder hetzelfde dak betaalt
€ 10,00

Dit kan gestort worden op onze rekening ( te verkiezen)

BE36 9796 2660 8281


van
OVRC vzw.

Gelieve de reden van betaling te vermelden
( naam en call indien van toepassing)

Bent u nieuw? Graag een digitale foto voor op de lidkaart.

Betaalt u méér, dan wordt het teveel geboekt als gift .
Wens je een bepaalde werking te steunen (vb ATV of ON0OV) , graag vermelden.

De vereniging dankt u hiervoor !

 

 

   

Het betalen van het lidgeld geeft u enkele voorrechten:

Inzage van de tijdschriften en eventuele ontlening onder waarborg.
Toegang tot het lokaal, ook zonder verbruik.
Gebruik van de zendtoestellen (
eventueel onder toezicht van een amateur)
Gebruik van de computers om het internet op te gaan ( breedband )

Er zal u een lidkaart overhandigd worden, na het nemen van een digitale foto.

 

We hopen u te mogen verwelkomen !