Bedankt voor het aanmelden op onze site.  
Je kan hier je keuze maken tussen :
De klassieke site in html - info De interactieve site - het forum

Het Bestuur op de plechtige inhuldiging.

Klik hier om verder te gaan in de klassieke website

Speciale aanbieding voor ATV 6 cm:
             LNB naar gewone satelliet rx.

 

Niet vergeten!!!

Vrijdag 24 februari

Algemene Leden Vergadering

Verkiezing bestuur en voorzitter.

Algemene gang van zaken.

Alleen voor leden die in orde zijn met lidmaatschap 2017!!

Sint-Corneliusstraat 6  te  9030 Mariakerke-Gent

Deur open ca 20h00 ; begin vergadering ca 21h00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lessen HAREC

OVRC vzw 
Cursus Harecvergunning !
Beste UBA-GNT leden en sympathisanten.
HAREC CURSUS 2016-2017
UNIEKE KANS : WORD NU EEN FULL LICENCE ZENDAMATEUR !!!IN DE RADIO SHACK GENT
UBA Gent en RADIO SHACK GENT (OVRC VZW), hebben het genoegen om je uit te nodigen om deel te nemen aan de Harec cursus die in 2016-2017 wordt georganiseerd in de OVRC aan
St. Corneliusstraat 6 te 9000 Mariakerke-Gent.
Het volgen van de cursus biedt talrijke voordelen. Zo is er geen voorkennis van elektriciteit en elektronica vereist.
De lessen worden gegeven in “schuifjes”, zodat de lesstof telkens gemakkelijk te verwerken is.
Ook leken op het elektronica gebied kunnen zich zo voorbereiden op het harecexamen.
Enkel lid zijn van de vzw OVRC en de UBA en het betalen van hert lesgeld zijn voldoende !
Voor lidmaatschap OVRC zich wenden tot OM Frank, ON5AN, on5an@telenet.be. Zie ook www.ovrc.net/lidworden.html .
Voor lidmaatschap UBA, indien je nog geen lid bent van UBA, zich wenden tot OM Martin, ON7EG, ON7EG@uba.be
Het lesgeld bedraagt € 30,00 vooraf te storten op de OVRC rekening BE36 9796 2660 8281 met vermelding Harec en je call en/of naam. Daarin begrepen één gratis consumptie (frisdrank, pils, ko-ffie/thee of soep) per les.
Verder neem je best contact op met OM Steven ON4SLB die de zaak in goede banen leidt, een mailtje naar ON4SLB@UBA.BE met vermelding van je naam, adres en eventuele call en e-mail adres is voldoende.
Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van het UBA HAREC handboek. (Nederlands)
Dit handboek kan je aanschaffen bij de dienst Biblio & Service bureau van de UBA.
Ref: ON020N voor de prijs van 27 € verzendingskosten inbegrepen.
Inlichtingen op shop@uba.be of in CQ-QSO.
Het is de bedoeling dat je voorafgaandelijk de les grondig hebt voorbereid, het handboek is trouwens ook bedoeld voor zelfstudie, het gaat telkens over tien tot maximaal vijftiental pagina’s. Tijdens de lesavond (op woensdag) of voormiddag (op zaterdag) zal je samen met de lesgever de stof overlopen, de belangrijkste knelpunten bespreken, en verheldering worden gegeven op je vragen. Tevens is het dan een uitstekende gelegenheid voor deelnemers die moeilijkheden hebben met de stof om te worden ‘bijgespijkerd’.
Kijk regelmatig de site van OVRC (zowel de klassieke als de interactieve) of UBA GNT na, daar zullen eventuele wijzigingen worden aangekondigd.

AGENDA :
1) Woensdag 16 november 2016van 19 tot 22.30u, Introductie en Wiskunde (deel 1, p 1-6)
2) Woensdag 23 november 2016 van 19 tot 22.30u, Elektriciteit (deel 2, p 7-17)
3) Woensdag 30 november 2016 van 19 tot 22.30u, Elektriciteit (deel 2, p 7-17)
4) Woensdag 7 december 2016 van 19 tot 22.30u, Elektriciteit (deel 2, p 17-23)
5) Woensdag 14 december 2016 van 19 tot 22.30u, Elektriciteit (deel 2, p 23-35)
6) Woensdag 21 december 2016 van 19 tot 22.30u, Elektriciteit (deel 2, p35-42)
7) Woensdag 28 december 2016 van 19 tot 22.30u, oefeningen en afronden deel 2
8) Woensdag 4 januari 2017 van 19 tot 22.30u, Passieve componenten en actieve componenten (deel 3, p 44-58)
9) Woensdag 11 januari 2017 van 19 tot 22.30u, Actieve componenten (deel 3, p 58-70)
10) Woensdag 18 januari 2017 van 9 tot 12.30u, Passieve en actieve componenten, oefeningen en metingen
11) Woensdag 25 januari 2017 van 9 tot 22.30u, Bouwstenen voor zenders en ontvangers (deel 4, p 71-80)
12) Woendag 1 februari 2017 van 19 tot 22.30u, Bouwstenen voor zenders en ontvangers (deel 4 p 81-88)

13) Zaterdag 11 februari 2017 van 14 tot 16.30u, Modulatie en demodulatie (deel 5, p 89-101)
14) Zaterdag 18 februari 2017 van 14 tot 16.30u, DSP (deel 11, p 155-161)
15) Woensdag 22 februari 2017 van 19 tot 22.30 u, Zenders en ontvangers (deel 6 p102-107 en deel 7 p108-116)
16) Woensdag 1 maart 2017 van 19 tot 22.30 u, Zenders en ontvangers (deel 6 p102-107 en deel 7 p108-116) met demonstraties
17) Woensdag 8 maart 2017 van 19 tot 22.30 u, Antennes en transmissielijnen (deel 8, p 117-131)
18) Zaterdag 11 maart 2017 van 14 tot 16.30 u, Antennes en transmissielijnen
19) Woensdag 15 maart 1017 van 19 tot 22.30 u, Propagatie (deel 9, p 132-142)
20) Woensdag 22 maart 2017 van 19 tot 22.30 u, Meettoestellen (deel 10, p 143-154)
20) Woensdag 29 maart 2017 van 19 tot 22.30u, Meettoestellen (deel 10, p 143-154)
21) Woensdag 5 april 2017 van 19.00 tot 22.30u
Frans /Steven: Interferentie en veiligheid (deel 12, p 162-169 en deel 13, p 170 -174)
22) Woensdag 12 april van 19.00 tot 22.30u, Herhalingsavond en proefexamen


In de mate van het mogelijke zullen Bert en Steven hier en daar op een vrije woensdag of zaterdag en bij voldoende belangstelling een knutselavond en/of meetavond organiseren.
OVRC en UBA Gent kunnen je natuurlijk geen enkele garantie geven dat de deelname aan de lessen leidt tot een geslaagd examen.

 

Komende activiteit

Spreekbeurten ON6DC over antennes en meer...

Volgende spreekbeurt: (nog te bepalen datum)

1) De Zon (zonnevlekken)
2) De Aarde (geomagetische dynamiek)
3) Ionosatie van de gaslaag rond de aarde (D,E,F-lagen)
4) Interactie daarvan met het magnetische veld
6) Propagatie indicatoren
Kritische frequentie
MUF
LUF
7) Propagatie Modes
Reflectie (Hops)
Ducting
Whisping Gallery
Sunset tilt
Short en Long path
8) Optimale verticale stralingshoek
9) Afwijkingen van het vooropgestelde pad
10) Propagatie predictie
11) Punt tot punt communicatie
12) Corelatie tussen industriële centra en ham stations

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Watch this space!

Komende activiteiten:
---------------------------

Volgende activiteiten staan reeds gepland door de OVRC (in samenwerking met UBA-GNT):

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

BIPT
Links naar invulformulieren:

Formulier voor nieuwe aanvragen of voor wijzigingen aan vergunningen
http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs/aanvraagformulier-voor-radioamateurs

Adres voor mail, o.a. bovenstaand formulier na invullen en ondertekening
ram@bipt.be

Je kan ook bellen alleen op
maandagen en woensdagen van 14 tot 16 uur via het nummer 02/226.88.70.

lidmaatschap >>>>>>
OPGELET nu € 20,00
(zie pagina "lidworden")

 

 


Belangrijk: ATV gebeuren
-------------------------

LISTING BELGISCHE ATV STATIONS


Beste OM,
De ATVactiviteit kent een langzame maar gestadige groei, deze is deels te wijten is aan het stijgend aantal ATV repeaters die steeds beschikbaar zijn, onder andere als baken voor de verbeteringen aan de ontvangstinstallatie of eveneens .... meer

Download hier rechtstreeks

1) Het hele verklarende document (.doc file)

2) Het bijhorende formulier om terug te sturen. (.xls file)

 

Het ATV team dankt u voor uw medewerking !
-----------------------------------------------

OVRC vzw

Ondernermingsnummer : 415.161.384

Maatschappelijke zetel :

        Sint Corneliusstraat 6        9030 Mariakerke-Gent